Privacy by Design Foundation

Yivi voor beschermde post (files en e-mails)

Het open source PostGuard project biedt versleuteling en digitale ondertekening van bestanden en e-mails. Via Yivi wordt gegarandeerd dat alleen de beoogde ontvanger de verstuurde post kan lezen. Ook is duidelijk wie de afzender is, via een diagitale handtekening.

Meer ›

Gemeente Nijmegen breidt Yivi inlog uit

Wethouder van Elferen lanceert meer mogelijkheden voor burgers om met Yivi in te loggen, juist om privacy-vriendelijker met hun gegevens om te gaan.

Meer ›

Handelsregistergegevens nu in Yivi

Een boost voor de digitale economie via zekerheid over online transacties en zaken doen: wie is bevoegd voor welke organisatie, via eenvoudige check. Bij deze uitgifte van attributen worden de kosten die de KvK vraagt voor de gegevens doorberekend.

Meer ›

Stichting Privacy by Design

De stichting Privacy by Design creëert en onderhoudt gratis open source software waarbij de privacy van de gebruiker voorop staat. Het belangrijkste onderwerp van de stichting is het identity platform Yivi, zie ook de aparte webpagina voor de yivi app. De stichting wil ook in algemene zin de ontwikkeling en het gebruik van open, privacy-vriendelijke en goed-beveiligde ICT bevorderen.

Met Yivi kunt u op een privacy-vriendelijke, beveiligde manier eigenschappen (attributen) van uzelf onthullen (zoals: ik ben boven de 18), zonder dat u andere, niet-relevante informatie over uzelf weggeeft. Via zulke attributen kunt u zichzelf authenticeren bijvoorbeeld om in te loggen op een webpagina.

Ook kunt u met Yivi attribuut-gebaseerde handtekeningen zetten, zie Yivi in detail voor meer informatie.

Yivi is oorspronkelijk ontwikkeld onder de naam IRMA, binnen de Radboud Universiteit. In die tijd is de naam niet wettelijk beschermd. Met het toenemend gebruik van de app is het noodzakelijk om de eigen naam goed te beschermen, om op te kunnen treden tegen vervalsers. Daarom is in 2023 een nieuwe naam gekozen: Yivi

De stichting Privacy by Design heeft twee belangrijke operationele verantwoordelijkheden met betrekking tot Yivi:

  1. Ontwikkeling en beheer van de Yivi software.

  2. Verspreiding van het Yivi gedachtengoed van een open, transparante, privacy-vriendelijke, op publieke waarden gebaseerde digitale identiteit.

Samenwerking

De stichting Privacy by Design is in 2016 voortgekomen uit de Digital Security en iHub onderzoeksgroepen van de Radboud Universiteit. De stichting is een onafhankelijke non-profit spin-off.

De stichting werkt graag samen met anderen om Yivi van de grond te krijgen. Pilots zijn in voorbereiding, in samenwerking met verschillende andere partijen, waaronder in het bijzonder:

×